Błękit pruski

Błękit pruski – pigment, tworzący się na ścianach komór gazowych w obozach koncentracyjnych, był efektem reakcji chemicznej pomiędzy cyjankiem zawartym w Cyklonie B a metalem w ścianach. Cyklon B przekształcał się w trujący gaz cyjanowodór, kiedy miał styczność z powietrzem. Był stosowany przez niemiecką III Rzeszę do zabijania więźniów w obozach zagłady (głównie w KL Majdanek i Auschwitz-Birkenau).

Błękit pruski, 2024, olej na płótnie, 180×300 cm

Błękit pruski, 2024, film, UHD, kolor, dźwięk, 15:37
Scroll to Top